05 December 2005

Lucky Javascript

The latest wave of web applications flying under the AJAX banner is a striking reminder to me of the power of a punchy label (or brand).

This technology has been sitting around for years. When Javascript first came oul many sites embraced it.

But it added too much complexity, so, is was considered smart to use Javascript sparingly if at all.

Now it has a new name, AJAX.

Paul Graham says that "Ajax" means "Javascript now works".

So, it seems Javascript is going to get another chance. That's pretty lucky. Technologies don't often get a second chance these days.

1 comment:

Unknown said...


- Nhạc phụ đại nhân, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?

- A?

Ốc Đặc Nhĩ ra vẻ rất thống khổ trước vấn đề mà Đoạn Vân đặt ra.

- Nhạc phụ đại nhân, ngươi sẽ làm sao? Là thả rồng về núi, hay là diệt
tuyệt hậu hoạn.

Đoạn Vân nghiêm túc hỏi.

Ốc Đặc Nhĩ lắc lắc đầu, nói với vẻ tuyệt vọng:

- Đoạn Vân, nếu ngươi muốn trở thành bá chủ một đời, ngươi không thể có
lòng dạ đàn bà. Nếu ta là ngươi, ta sẽ huyết tẩy nơi này, đem tất cả
thực lực hải tộc toàn bộ giết hết. Sau đó đổi toàn bộ nơi này thành bộ
hạ của mình.

Nghe thế, Đoạn Vân cười cười nói:

- Nhạc phụ đại nhân quả nhiên không hổ là Nhân Ngư thái tử của Bắc Hải,
quả nhiên có phách lực. Chiếu theo lời ngươi đi, vì một Ngải Vi Nhi mà
bỏ qua tương lai của giang sơn mình, điều đó thật sự là không đáng.
Được, cứ chiếu theo nhạc phụ đại nhân nói...
dịch vụ dọn dẹp sổ sách
dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ eco green city
học kế toán tại hải phòng
khoá học kế toán thực hành

học kế toán tại long biên
trung tâm kế toán tại hà đông
dịch vụ báo cáo tài chính
dịch vụ kế toán thuế trọn gói
eco green city nguyễn xiển
goldmark city

chung cư 89 phùng hưng
tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

chung cư newskyline
chung cư hateco hoàng mai
chung cư hà nội

- Đoạn Vân, từ từ - Ốc Đặc Nhĩ kinh hô.

Đoạn Vân cười lạnh nói: